Dodies.lv vēsture

Par projektu

Sākotnēji Dodies.lv vēstures sadaļa tapa kā vieta, kur publiskot brīvi pieejamas kartes, tās piesaistot ģeogrāfiskajām koordinātēm un ieliekot viegli lietojamā formā, pa virsu mūsdienu kartei. Ar laiku šo karšu kļuva ar vien vairāk, un projekts ir kļuvis par svarīgu instrumentu vairāku nozaru speciālistu ikdienā. Izmantojot šīs kartes, gan vēsturnieki, biologi, ģeogrāfi un citi speciālisti spēj salīdzināt izmaiņas dabā un pilsētās, vērot kā ar laiku mainās zemes pielietojums, izpētīt kas tieši agrāk atradies konkrētās teritorijās, reizēm pat atklāt sen aizmirstus kultūrvērsturiskus objektus.

Dodies.lv Vēstures karšu portāls satur dažādu laikmetu kartes, shēmas un satelītattēlus. Ir pieejami arī palīgslāņi, mežaudžu plāni, seno kadastru informācija, dzelzceļa līniju shēmas, pāgājienu un velosipēdu maršruti.

No mazas karšu kolekcijas, Dodies.lv vēstures portāls ir izaudzis līdz neaizvietojama rīka statusam, kuru katru dienu lieto ap 300 speciālistu.

Papildus slāņi

Standartā pieejamie karšu slāņi, kurus var atrast kartes augšējā labajā stūrī, nav vienīgie. Nospiežot podziņu ar zobratu, atvērsies pilnais slāņu saraksts, kurā var izvēlēties vēl dažus.

Nospiežot uz blakus esošās pogas ar zīmuli, iespējams norādīt arī citos serveros uzglabātas kartes, pēc jūsu izvēles. Šajā lodziņā slāni norāda formātā 'http://{s}.somedomain.com/{z}/{x}/{y}{r}.png'

Slāņu izvēli iespējams aizvērt, nospiežot ikonu ar builtiņu, atbrīvojot vietu.

Rīki

Lineāls ļauj zīmēt nogriežņus, katram posmam rēķinot attālumu kilometros. Beidzot zīmēt, mērījumu nogriežni tiek pievienoti Tracks maršrutu lodziņā, labajā apakšējā stūrī. Atšķirībā no parastajiem nogriežņiem, lineāla nogriežņiem ir ieslēgta attāluma rādīšanas poga, kuru var ieslēgt arī jebkuram Maršrutu logā zīmētam maršrutam, līdz ar to, tas ir gandrīz tas pats.

Pozīcija izmanto vai nu telefona GPS ierīces datus, vai arī datora WiFi informāciju, lai attēlotu aptuvenu tavas atrašanās vietas pozīciju uz kartes. Lapa pieprasīs apstiprināt, ka vēlaties ļaut uzzināt jūsu pozīciju.

Google poga ieslēdz slāni, kurā redzami visi ceļi, kuros eksistē Street View dati. Nospiežot uz konkrēta ceļa, atvērsies street view panelis. Blakus varēs turpināt lietot karti.

Koordināšu poga ļauj noskaidrot kursora pozīcijas ģeogrāfiskās koordināts. Nospiežot datora peles labo pogu, iespējams koordinātes nokopēt dažādos formātos.

Azimuts ļauj aprēķināt kompasa virzienu no-uz konkrētu punktu kartē. Iespējams izvēlēties patieso vai magnētisko azimutu. Ja par atskaites plakni ņem ģeogrāfisko meridiānu, tad azimutu sauc par īsto. Ja par atskaites plakni ņem magnētisko meridiānu, t.i., virzienu uz magnētisko ziemeļpolu, tad azimutu sauc par magnētisko. Elevation poga šobrīd nedarbojas

Maršruti

Maršrutu rīki atrodas lapas apakšējā labajā stūrī. Rīku kastīti iespējams aizvērt, nospiežot uz bultiņas pogas.

Šie rīki dod iespēju ielādēt GPX/KML maršrutus, zīmēt maršrutus, kā arī atzīmēt punktus kartē. Visu ielādēto un uzzīmēto iespējams ielādēt datorā GPX formātā, vai dalīties ar citiem, kopējot īpašu hipersaiti ar pogu "copy link to clipboard".

Ar maršrutu rīkiem iespējams, piemēram, ierakstīt GPS ierīcē pārgājiena maršrutu un tad apskatīt to šajā kartē, par pamatu izmantojot kādu no vēsturiskajiem slāņiem. Vai gluži otrādi — izpētīt interesantu maršrutu vēsturiskajās kartēs, uzzīmēt ar roku kādu konkrētu maršrutu, ielādēt to GPX failā uz sava datora un tad iekopēt GPS ierīcē, lai izsekotu sagatavotajam maršrutam dzīvē.

Drukāšana

Lapa piedāvā iespēju izdrukāt karti, sākumā to ielādējot PDF formātā.

Nospiediet kreisajā apakšējā stūrī esošo pogu, lai atvēttu drukas lodziņu. Tajā, izvēlieties lapas orientāciju (horizontālu A4, vai vertikālu A4) un tad ar peli pozicionējiet lapas kontūru uz kartes. Ja nepieciešams mazāks laukums, izmantojiet print scale (drukas mērogs) lauku, lai norādītu sīkāku mērogu. Zobrata ikona dod iespēju norādīt arī lapas malu platumu, kooordinātu tīklu, azimuta formātu un citus parametrus. Pēc opciju uzstādīšanas, spiediet Save PDF, lai saglabātu karti PDF formātā.

Piezīme: izskatās, ka šī iespēja šobrīd darbojas tikai Google Chrome pārlūkā

Atbalsti karti

Ja tev šī karte noder un vēlies atbalstīt Dodies.lv un Vēstures sadaļas izstrādi, ziedo servera uzturēšanai reģistrējoties Patreon atbalsta sistēmā.

Gan dabas taku karte, gan vēstures karte ir pilnībā privāti veidoti projekti, kurus uzturu es viens pats, par saviem līdzekļiem. Priecāšos, ja atbalstīsiet mani un "piemetīsiet" servera izmaksu segšanai

 

Par karšu slāņiem

Visas kartes iegūtas internetā, dažādās tiešsaistes bibliotēkās. Pārveidošanu no skenētiem attēliem uz koordinātēm piesaistītu online karšu servisu veicis šīs lapas autors.

Paldies LVM par brīvpieejas WMS servisiem, uz kuriem balstās sekojošie slāņi:

 • LVM DVM
 • LVM Slīpums
 • LVM Vainagi
 • LVM Ortofoto

Galvenā fona karte (c) Jāņa sēta

Fona karte (c) OpenStreetMap lietotāji.

 • 17. gs. Zviedru muižas, kā arī Rīgas Patrimonālā apgabala plāns iegūts no Latvijas Valsts Vēstures arhīva fonda #7404, pateicoties Jurim Zariņam. Sortēšana koordinātu piesaiste pateicoties milzīgam darbam, ko ieguldījis Anrijs Jargans **
 • 18. gs. beigas. План генерального межевания Витебской губернии 1784-1797 гг. Avots: Litera. Orģinālu ielāde šeit
 • 19. gs. Popes muiža (aptuveni 1860. gads) iegūts no LVVA krātuves ar lielu pateicību Dacei Sāmītei par palīdzību un ieguldīto darbu
 • Plan der Gouvernements-Stadt Riga mit ihren Vorstädten / angefertigt im Jahre 1867 von dem Stadt-Revisor F. Wieckmann ; grav. ... von H. Burchardt, avots LNB DOM
 • 1752-1835 Atlas von Liefland. Avots: Library of Congress
 • 1820 Geograficheskii atlas Rossiiskoi imperii. Avots: Library of Congress
 • 1905 Специальная карта Европейской России (Карта Стрельбицкого), 1:420k. Avots: Mapster
 • 1798. gads, Valmieras pilsētas plāns. Avots: Valmieras pilsētas muzejs. Koordinātu piesaiste un digitalizācija: SIA Arheoloģiskā izpēte
 • 1883 gads. Riga in 16 Blattern. 1:4200. Avots: LNB.
 • 1866-1901. Военно-топографическая карта (1. izd). 1:128'000, jeb trīsverstu. Avots: Library of Congress
 • 1915-1917. gadi. Военно-топографическая карта (2. izd). 1:128'000, jeb trīsverstu. Avots: Library of Congress
 • 1915-1917. gadi. Военно-топографическая карта (1. izd). 1:84'000, jeb divverstu. Avots: Library of Congress
 • 1917 Vācu armija 1:10k - LVVA Fonds 6828, Lieta 11
 • 1917 Vācu armija 1:25k - LVVA Fonds 6828, Lieta 11
 • 1918. Krievijas impērijas vienas verstes (1:42000) karte, no privātas ārzemju kolekcijas; Kā alternatīvu avotu un pilnu lapu ielādei, iesakām apmeklēt arī Historia.lv
 • 1927-1933. gadi. Военно-топографическая карта (2. izd., RKKA variants). 1:84'000, jeb divverstu. Avots: Library of Congress
 • 1915-1917. gadi. Vācu kopija no Военно-топографическая карта (2. izd). 1:128'000, jeb trīsverstu. Avots: Library of Congress
 • 1914. gads. Übersichtskarte von Mitteleuropa. 1:300'000
 • 1914-1919. gadi. Karte des westlichen Russlands (KdWR). 1:75'000. Avots: University of California
 • 1914-1919. gadi. West. Osteuropa 1:25'000. Avots: Library of Congress
 • 1917. Karte von Kurland. Avots: Latvijas Nacionālās Bibliotēkas digitālā krātuve
 • 1928 Latvijas Igaunijas robeža - LVVA Fonds 6828, Lieta 9
 • 1938. Telefonu vadu tīkla shēma, iegūts LVVA fondā #6828, Lieta 275
 • 1920-1940. gadi. Latvijas armijas 1:200'000
 • 1920-1940. gadi. Latvijas armijas 1:75'000
 • 1928-1936. gadi. Latvijas armijas 1:25'000
 • 1920-1940. gadi. Kadastra planšetes. Pirmās Latvijas republikas kadastrālās uzmērīšanas planšetes. Izgatavotas saskaņā ar “Likumu par lauku nekustamās mantas kadastru”. Toreiz atbildīgā institūcija – Zemkopības ministrija. Izejas dati - Latvijas Valsts vēstures arhīva materiāli.**
 • 1924-1939 gadi. WIG - Mapa Taktyczna Polski 1:100 000. Avots: MapiWIG
 • 1931-1939. gadi. РККА (Рабоче-крестьянская Красная армия). 1:50'000. Avots: Universität Greifswald, dažas trūkstošās lapas iegūtas LVVA fondā #6828, Lieta 24/[..]
 • 1931-1939. gadi. РККА (Рабоче-крестьянская Красная армия). 1:100'000. Avots: iegūtas LVVA fondā #6828, Lieta 34/[...]
 • 1931-1939. gadi. РККА (Рабоче-крестьянская Красная армия). 1:200'000. Avots: iegūtas LNB publiskajā arhīvā, kā arī dažas lapas LVVA fondā #6828, Lieta 44/[..]
 • 1940. gads. РККА (Рабоче-крестьянская Красная армия). 1:500'000. Avots: Universität Greifswald
 • 1934. Latvijas Ceļu Karte. Avots: Latvijas Nacionālās Bibliotēkas digitālā krātuve
 • 1936. Latvijas-Polijas robežas plāns 1:4000. Avots LVVA 6828, Lieta 1
 • 194x. gadi, Aerofoto. Avots, Aerial Photography of the Defense Intelligence Agency, 1935 - 1971, NARA arhīvs**
 • 1940. gads. Karte von Luftwaffe der Osteuropa 1:300'000
 • 1944. gads. Deutsche Heereskarte 1:100'000
 • 1954. gads. Series N501, U.S. Army Map Service, 1954. 1:250'000. Avots: University of Texas
 • 1967-1972. gadi. USGS EROS Archive. Declassified CORONA Satellite Imagery, USGS.**
 • 196x. gadi. Генеральный штаб. 1:25'000*
 • 198x. gadi. Генеральный штаб. 1:25'000*
 • 198x. gadi. Генеральный штаб. 1:50'000*
 • 1980. un 1990. gadu virsmežniecību shēmas. Latvijas Valsts mežierīcības uzņēmuma (Valsts mežierīcības institūta) izstrādātais kartogrāfiskais materiāls. Šobrīd Latvijas Valsts mežzinātnes institūta "Silava" karšu arhīvs.**
 • 1933 Jaunlatgales apriņķa ceļu karte 1:50k - LVVA Fonds 6828, Lieta 362
 • 2013 Latvijas Republikas pārskata karte 1:250k - geodata.lv, atvērtie dati
 • 1940 Estland-Lettland 1:100k - LVVA Fonds 6828, Lieta 31
 • Slānis "Ziemeļvidzemes noklusētie stāsti" veidots, lai publiski saglabātu pieeju Igaunijas – Latvijas programmas projekta "Neapzinātās kultūras mantojuma vērtības kopējā dabas un kultūras telpā" ietvaros apsekoto objektu datubāzi. Vairāk par projektu DAP mājaslapā, kā arī grāmata PDF formātā
 • Kadastra informācijas sistēmas atvērtie telpiskie dati, WMS servisu nodrošina LVMGEO. CC BY 4.0

* - Ir divu veidu — 1942. g. koordināšu sistēma, Latvijai N un O platumi (vietējā mērogā saukta par "O" sistēmu) un 1963. g. koordināšu sistēmas izdevumi, saimnieciskām vajadzībām paredzētās, bez "liekas" informācijas, Latvijai C reģions (vietējā mērogā saukta arī par "C sistēmu"). Tāpat ir dažādu gadu izdevumi, varētu sacīt — revīzijas, atkarībā no vietas Latvijā, līdz pat četriem izdevumiem (ne visas saglabājušās) vienai nomenklatūrai (karšu lapai). O sistēmā veidojas līdz 40 gadu nobīdei: Latgalē pieejami tikai pirmie izdevumi, bet rietumpiekrastē, Vidzemē pat līdz 1991. gadam. C sistēmas kartes ir sešdesmito - astoņdesmito gadu, atkarībā no vietas.

** - Liels paldies Anrijam Jarganam par koordinātu piesaisti un ieguldīto darbu.